Johannebergs Science Park presenterar HSB living projektet och framtidens boende

  • onsdag / 28 mars / 2018
  • 14:00-14:30
  • Scen Jobb&Karriär

Beskrivning

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande laboratorium för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och står nu färdigt vid Chalmers. Studenter och forskare bor och lever i den levande labben för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. HSB Livning Lab är ett samarbete mellan näringsliv och akademien. En unik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.

Registrering

Jobb&Karriär 27-28 mars 2018 på Svenska Mässan i Göteborg